دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

علوم ششم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم پنجم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم چهارم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی ششم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 53

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پنجم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 53

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی چهارم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 53

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم نهم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم هشتم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

علوم هفتم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی نهم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 53

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی هشتم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 53

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی هفتم ـ مهر 1402 تا خرداد 1403

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 53

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک پایه دوازدهم

مدت: 80 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه دوازدهم

مدت: 80 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک پایه یازدهم

مدت: 80 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه یازدهم

مدت: 80 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

فیزیک پایه دهم

مدت: 80 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی پایه دهم

مدت: 80 دقیقه

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی کنکور رشته علوم تجربی

مدت: 0 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی کنکور رشته ریاضی فیزیک

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی فونیک

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش مداحی ریحانه النبی

مدت: 120 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش سرود شمیم یاس نبی

مدت: 120 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش خوشنویسی

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فوتبال سرخآبی ها

مدت: 120 دقیقه

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
سامانه ثبت نام کلاسهای شهاب